วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มีไว้เป็นเจ้าของเเล้วหรือยัง..เครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าวพร้อมใบรับรองมาตรฐาน
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าว..มีไว้เป็นเจ้าของเเล้วหรือยัง
สะดวกรวดเร็วเหมาะสำหรับใช้วัดความชื้นในการซื้อขาย!!!
การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก…. และมีความแม่นยำสูงงงง

เครื่องวัดความชื้นข้าว KETT(Japan) รุ่น PM-450(4502)
พร้อมใบรับรองมาตรฐาน สัญลักษณ์ตราครุฑ ออกโดยสำนักงานกลาง ชั่ง ตวงวัด กระทรวงพาณิชย์
 
ความสำคัญของการวัดความชื้นในการซื้อขายข้าวเปลือก
           การวัดความชื้นในเมล็ดข้าวเปลือกมีความสำคัญอย่างมากเพราะปริมาณความชื้นในเมล็ดข้าวเปลือกมีผลต่อน้ำหนัก คุณภาพการสี และการเก็บรักษา ในการรับซื้อข้าวเปลือก โรงสี ท่าข้าว สหกรณ์การเกษตร และตลาดกลางการเกษตร จะพิจารณาตรวจสอบน้ำหนัก ความชื้นสิ่งเจือปน และคุณภาพข้าวอื่นๆ เพื่อกำหนดราคารับซื้อ
         ถ้าข้าวเปลือกมีความชื้นเกินขอบเขตที่เหมาะสมสำหรับการสีหรือการเก็บรักษาก็จะหักลดราคาหรือหักลดน้ำหนักข้าวเปลือกที่นำมาขายเพราะผู้ซื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลดความชื้นข้าวเปลือกที่ซื้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการสีหรือการเก็บรักษา และเสียน้ำหนักข้าวเปลือกที่ซื้อไปในการลดความชื้น
อัตราการหักลดน้ำหนักข้าวเปลือกที่มีความชื้น
การซื้อขายข้าวเปลือกที่มีความชื้น (สิ่งเจือปนไม่เกิน 2%) จะหักลดน้ำหนักข้าวเปลือกในอัตราส่วนต่อ 1,000กิโลกรัม ดังนี้
           ความชื้นไม่เกิน 15%ไม่ให้มีการหักลดน้ำหนัก
           ความชื้นเกิน 15%  แต่ไม่เกิน 16%  ให้หักลดน้ำหนักได้ไม่เกิน 15กก.
           ความชื้นเกิน 16%  แต่ไม่เกิน 17%  ให้หักลดน้ำหนักได้ไม่เกิน 30กก.
           ความชื้นเกิน 17%  แต่ไม่เกิน 18%  ให้หักลดน้ำหนักได้ไม่เกิน 45กก.
           ความชื้นเกิน 18%  แต่ไม่เกิน 19%  ให้หักลดน้ำหนักได้ไม่เกิน 60กก.
           ความชื้นเกิน 19%  แต่ไม่เกิน 20%  ให้หักลดน้ำหนักได้ไม่เกิน 75กก.
           ความชื้นเกิน 21%  แต่ไม่เกิน 22%  ให้หักลดน้ำหนักได้ไม่เกิน 90กก.
           ความชื้นเกิน 22%  แต่ไม่เกิน 23%  ให้หักลดน้ำหนักได้ไม่เกิน 105กก.
           ความชื้นเกิน 23%ขึ้นไป ให้หักลดน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ความชื้นละไม่เกิน 15กก.
           เครื่องวัดความชื้นข้าวที่นำมาใช้ในการวัดความชื้นเพื่อกำหนดราคาซื้อขายข้าวระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มาตรา 25)
ผู้ใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มาตรา 70)
    
เครื่องวัดความชื้นข้าวที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการประทับเครื่องหมายคำรับรองไว้บนแผ่นแสดงข้อมูลของเครื่องและออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐาน  


บริษัท เบ็ลท์แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด
Line ID : belt_ipad
สอบถามข้อมูลทางเทคนิค : 02 644 9001 3
📞 สอบถามโทร : 089 070 2010, 02 644 9001, 081 003 4099
#เครื่องวัดความชื้น
เว็ปไซต์หลัก www.beltandbearings.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น