วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข้าวที่มีความชื้น… - เครื่องวัดความชื้นการเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความชื้นที่เหมาะสมสำหรับเมล็ดข้าวนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เครื่องวัดความชื้น จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่วงการการเกษตรใช้กกันอย่างเเพร่หลาย..เเละเครื่องวัดความชื้นนั้นสำคัญอย่างไร..?

เมล็ดข้าวนั้นมีราคาที่ถูกกำหนดไว้เพื่อกันเป็นมาตรฐาน เมล็ดข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวโดยชาวนานั้นจะต้องผ่านโรงสีเพื่อทำการเเปรรูปต่อไป ก่อนการซื้อขายเมล็ดข้าวนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยเครื่องวัดความชื้นข้าว..ว่าข้าวนั้นมีคุณภาพพอที่จะสีหรือไม่

เมล็ดข้าวจำนวนมหาศาล..กับความชื้น
เมล็ดข้าวเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเเละส่งออกที่สำคัญของโลกนอกจากข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย เเละยังมีข้าวพันธุ์อื่นๆที่ประเทศไทยผลิตเเละส่งออกไปยังหลายๆที่ทั่วโลกอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้มีมาตรฐานที่ครอบคลุมสินค้าข้าวของประเทศไทยสำหรับพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย เเละสร้างความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศเเละการค้าระหว่างประเทศเเละเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ข้าวที่มีความชื้น…
เมล็ดข้าวที่เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมคือเมล็ดข้าวที่มีความชื้นในมาตรฐานที่กำหนด ความชื้นประมาณ 20-25% เมื่อมีการซื้อขายจากขาวนาสู่โรงสีข้าว จะมีการน้ำข้าวเปลือกมากองรวมกันเนื่องจากเมล็ดมีการหายใจ จะทำให้กองข้าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่างๆ มีผลทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ เช่น เกิดข้าวเน่า ข้าวบูด ข้าวเหลือง ข้าวมีคุณภาพการสีต่ำ เมล็ดพันธุ์เสื่อมความงอกเร็ว จึงต้องทำการลดความชื้นของเมล็ดข้าวให้เหลือประมาณ 14% สำหรับการเก็บข้าวไว้นาน 2-3 เดือน แต่ถ้าเก็บนานเกินกว่า 3 เดือน ควรลดความชื้นเมล็ดให้เหลือต่ำกว่า 12% การลดความชื้น ทำได้หลายวิธี ได้แก่

การใช้แสงอาทิตย์
และการใช้เครื่องอบ

การเก็บเมล็ดข้าวไว้นานๆเมล็ดข้าวจะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปทั้งทางเคมีเเละกายภาคตามสภาพเเละระยะเวลาที่เก็บรักษาการนำเมล็ดข้าวไปตากที่ลานหรือผ่านเครื่องอบเพื่อลดความชื้นนั้นก็ช่วยได้ไม่มากนั้นเเถมยังเพิ่มต้นทุนการผลิตอีก

การใช้แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งความร้อน โดยมีการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นตัวช่วยพาความชื้นออกจากเมล็ด ทำให้ความชื้นของเมล็ดลดลง เป็นวิธีการที่ประหยัด ไม่ยุ่งยาก แต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้แรงงานและพื้นที่ในการตาก และไม่สามารถควบคุมคุณภาพข้าวได้

ความชื้นมีผลต่อน้ำหนักของข้าว
เครื่องวัดความชื้นที่เรานำมาใช้กันในวงการเกษตรจึงต้องอาศัยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเเละผ่านการรับรองโดยกระทรวง

เครื่องวัดความชื้น Kett สำหรับวัดความชื้นเมล็ดข้าว ข้าวเปลือกทุกชนิดที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงมีตราครุฑเป็นการยืนยังเเละยังวัดค่าได้อย่างเเม่่นยำอีกด้วย

เพราะคุณภาพของเมล้ดข้าวนั้นสามารถตรวจสอบได้ เราจึงนำเข้าเครื่องมมือที่ดีมีมาตรฐานเข้ามาให้เกษตรกรบ้านเราใช้
เครื่องวัดความชื้นข้าวของบริษัทฯ รุ่น KETT PM-410  ได้รับการรับรองมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายจาก สำนักงานกลาง ชั่ง ตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ (มีใบรับรองตราครุฑจากกระทรวงพาณิชย์)


โทรสอบถาม : 089 070 2010 , 02 644 9001
Line ID : belt_ipadสอบถามข้อมูลทางเทคนิค : 02 644 9001 3
#เครื่องวัดความชื้น
ติดตามเราได้ที่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น